Mikrotuneling

Mikrotuneling

Wykonujemy instalacje podziemne metodą mikrotunelingu, która to w obecnej chwili stanowi najbardziej zautomatyzowaną i precyzyjną technologię wykonania przecisków sterowanych dostępną na rynku.

Metoda ta pozwala na układanie odcinków o znacznych długościach (nawet kilkuset metrów) w jednym etapie przeciskania. Oferta obejmuje wykonanie mikrotunelingu o średnicy do fi 500mm wzwyż.

mikrotuneling-nodig2 1. sterówka
2. agregat hydrauliczny
3. tarcza urabiająca
4. wychylany człon sterujący
5. detektor optyczny
6. pompa płuczkowa
7. przewody płuczkowe
8. rura instalacyjna przeciskowa
9. stacja pchająca
10. laser

Mikrotunelowanie jest technologią wykonywania jednoetapowego poziomego przewiertu sterowanego, w którym w ślad za głowicą wiercącą wyposażoną we własny napęd hydrauliczny wciskane są rury instalacyjne przez osadzoną w komorze startowej stację pchającą. Tor przewiertu kontroluje wiązka promieniowania laserowego obserwowane na monitorze przez operatora sterującego pracą urządzeń wiertniczych ze sterówki umieszczonej nad komorą startową. Pierwszy człon głowicy wiercącej może być odchylany w granicach kilku stopni od osi podążających za nim rur dzięki czemu tor przewiertu może być w każdej chwili korygowany. Głowica wiercąca zabudowana jest z obrotowej tarczy urabiającej i kruszarki urobku. Transport urobku realizowany jest za pomocą wiertniczej.